Statistici oficiale

1.

Structură după religie (Recensământ 2002):
Ortodoxă: 18.817.975 86,79%
Romano-catolică: 1.026.429 4,73%
Reformată: 701.077 3,23%
Penticostală: 324.462 1,49%
Greco-catolică: 191.556 0,88%
Baptistă: 126.639 0,58%
Adventistă de ziua a șaptea: 93.670 0,43%
Musulmană: 67.257 0,31%
Unitariană: 66.944 0,30%
Creștină după Evanghelie: 44.476 0,20%
Creștină de rit vechi: 38.147 0,17%
Evanghelică lutherană
sinodo-presbiteriană:
27.112 0,12%
Evanghelică: 18.178 0,08%
Evanghelică de confesiune augustană: 8.716 0,04%
Mozaică: 6.057 0,02%
Altă religie: 89.196 0,41%
Fără religie: 12.825 0,05%
Atei: 8.524 0,03%
Religie nedeclarată: 11.734 0,05%


2.

Religia
2002
Persoane %
1992
Persoane %
2002 în %
față de 1992
TOTAL 21698181 100,0 22810035 100,0 95,8**)
Ortodoxă 18806428 86,7 19802389 86,8 95,0
Romano-catolică 1028401 4,7 1161942 5,1 88,5
Greco-catolică 195481 0,9 223327 1,0 87,5
Reformată 698550 3,2 802454 3,5 87,1
Penticostală 330486 1,5 220824 1,0 149,7
Baptistă 129937 0,6 109462 0,5 118,7
Adventistă de ziua a 7-a 97041 0,4 77546 0,3 125,1
Unitariană 66846 0,3 76708 0,3 87,1
Musulmană 67566 0,3 55928 0,2 120,8
Creștina după Evanghelie 46029 0,2 49963 0,2 92,1
Creștină de rit vechi 39485 0,2 28141 0,1 140,3
Evanghelică luterană
sinodo-presbiteriană
26194 0,1 21221 0,1 123,4
Evanghelică de confesiune augustană 11203 0,1 39119 0,2 28,6
Mozaică 6179 * 9670 * 63,9
Altă religie***) 106758 0,5 88557 0,4 120,6
Poloneză 2755 * 3047 * 90,4
Fără religie și atei 23105 0,1 34645 0,2 66,7
Nedeclarată 18492 0,1 8139 * 227,2
*) sub 0,1%
**) calcul efectuat în conditii de comparabilitate
***) la altă religie s-au inclus și persoanele care s-au declarat de religie armeană (775 persoane) și evanghelică (18758 persoane).