Directioneaza 2% din impozitul anual

Descarcă formularul 230 completat cu datele BCER-UBCE

 

 

Prevederea 2% este un mecanism prin care contribuabilii persoane fizice pot decide asupra destinaţiei a două procente din impozitul pe venitul anual pentru a susţine activitatea unei organizaţii nonprofit: asociaţie, fundaţie sau federaţie. Aceasta se adresează atât celor care sunt angajaţi într-un singur loc de muncă, cât şi celor care au venituri din mai multe surse.

            Alocarea a 2% nu este obligatorie. Este un drept şi o opţiune care arată dorinţa dumneavoastră de a-i ajuta pe alţii, de a vă implica în comunitate şi de a decide ce se întâmplă cu impozitul plătit de dumneavoastră.

Pentru aceasta trebuie să depuneţi la Administraţia Financiară de care aparţineţi (cu domiciliul) până la data de 25 mai 2017, formularul 230 pentru venituri din salarii sau formularul 200 pentru alte venituri. Nu vă faceți probleme dacă nu cunoașteți suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculată de către organele fiscale. Puteți lăsa căsuța necompletată. 

 

            Datele pe care trebuie să le cunoaşteţi despre organizaţie pentru a putea direcţiona fondurile către aceasta sunt:

-         Denumirea

-         Codul de identificare fiscală

-         Codul IBAN (24 cifre şi litere care identifică contul bancar şi banca)

 

ATENŢIE! Puteţi alege doar o singură organizaţie, nu mai multe!

 

Dacă doriţi să direcţionaţi cei 2% către Biserica Creştină după Evanghelie din România - Uniunea Bisericilor Creştine după Evanghelie din România (BCER – UBCE), codul IBAN este RO45 RNCB 0073 0499 7865 0001 și CF 6045109.

 

Vă mulţumim şi Dumnezeu să vă binecuvânteze!

 

 

                                                                        SECRETAR GENERAL

 

 

                                                                                                      MITREA DAN