Constitutia europeana

Conform Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene redam mai jos urmatoarele:

LIBERTATE
- drepturi la libertate si siguranta, respectarea vietii private si de familie, protejarea datelor cu caracter personal,... , libertatea de gândire, de constiinta si de religie, libertatea de exprimare si informare, libertatea de întrunire pasnica si de asociere.

EGALITATE
- egalitate în drepturi, interzicerea discriminarii, diversitate culturala, religioasa.

Carta (sursa originală)