Învierea

Luca 24:34 „...a înviat Domnul cu adevărat și S-a arătat lui Simon.”

 

Evangheliile prezintă o imagine a ucenicilor lui Isus într-o stare de devastare și frică după răstignirea Mântuitorului. Marcu 16:10 ne spune că „plângeau și se tânguiau” după moartea violentă a învățătorului lor, temându-se pentru siguranța lor, îngroziți că vor fi și ei arestați de romani și supuși unei soarte similare. Cu toate acestea, după o perioadă de incertitudine și uimire, ucenicii s-au convins de realitatea învierii lui Isus. Existența mormântului gol și propriile lor întâlniri cu Isus i-au convins că El a înviat din morți cu adevărat.

În afirmația de mai de jos să privim la două aspecte substrase din versetul citat, și anume: Învierea lui Hristos: un adevăr susținut de Scripturi și un adevăr ce se poate experimenta!

Uitându-ne la importanța învierii, vom descoperi că fără aceasta nu există creștinism. Conform Scripturii, adevărul credinței creștine stă sau se prăbușește pe învierea lui Isus.

Ce înseamnă Învierea lui Isus Hristos pentru credința creștină?
Apostolul Pavel a articulat mesajul central al Noului Testament și mesajul primilor creștini în acest adevăr simplu: Adu-ți aminte de Domnul Isus Hristos, ...înviat din morți, după Evanghelia mea. (2 Tim. 2:8) Principiul de bază al religiei creștine este acesta: Hristos a înviat din morți. Este imposibil să exagerăm semnificația învierii lui Isus Hristos. Nu ar putea exista creștinism fără înviere. De ce este atât de importantă învierea lui Isus Hristos? În epistola adresată bisericii din Corint Apostolul Pavel declara următoarele: Iar dacă se propovăduiește că Hristos a înviat din morți, cum zic unii dintre voi că nu este o înviere a morților?  Dacă nu este o înviere a morților, nici Hristos n-a înviat. Și, dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică, și zadarnică este și credința voastră  (1 Cor. 15:12-19) Observați cât de clar a afirmat Pavel că fără înviere nu poate exista creștinism. Potrivit lui Pavel, dacă Hristos nu a înviat, atunci următoarele lucruri sunt adevărate:

a)     Predicarea creștină este goală, la fel și credința oricui, deoarece obiectul credinței, Isus Hristos, nu este cine a spus El că este.

b)    Apostolii sunt mincinoși pentru că mărturisesc despre o înviere care nu a avut loc.

c)     Nu a fost acordată iertare pentru păcatul nimănui.

d)    Cei care au murit crezând în Hristos nu au nicio speranță.

 

Există mai multe implicații ale învierii lui Isus Hristos pentru lumea noastră, cum ar fi:

 1. 1.     Validează afirmațiile lui Isus că este Fiu al lui Dumnezeu.

În primul rând, învierea demonstrează că Isus este Acela care a afirmat că este. Pavel le-a scris romanilor:  iar în ce privește duhul sfințeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morților; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru (Romani 1:4)
Divinitatea lui Hristos este dovedită prin faptul că a înviat din morți.

 1. 2.      Demonstrează că El este un profet.

Învierea validează declarațiile lui Isus de a fi un profet, deoarece Și-a prezis învierea: De atunci încolo, Isus a început să spună ucenicilor Săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor; că are să fie omorât și că a treia zi are să învie. (Matei 16:21)

Dacă nu a înviat, atunci Hristos era un mincinos, pentru că a susținut că Se va întoarce din morți (Matei 20:19). Învierea Îl autentifică ca pe un adevărat profet. Fără învierea Sa, tot ceea ce a spus Isus ar fi fost supus îndoielii.

 1. 3.      Arată că El este Mesia promis.

Afirmația lui Isus de a fi Mesia promis este dovedită prin învierea Sa: Să știe bine, dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Isus pe care L-ați răstignit voi. (Fapte 2:36) Învierea a validat tot ceea ce a declarat El că este.

 1. 4.      Demonstrează Adevărul Credinței Creștine

Învierea dovedește, de asemenea, adevărul credinței creștine, deosebit de orice alt sistem de credință care pretinde a fi cel adevărat. Învierea lui Isus Hristos din morți arată fără nicio urmă de îndoială că, dintre toate aceste credințe și sisteme religioase, credința creștină este cea adevărată! Prin urmare, există un singur Dumnezeu adevărat și o singură cale de a ajunge la unicul Dumnezeu, prin Isus Hristos. Învierea lui Isus demonstrează veridicitatea acestui lucru.

 1. 5.       Recunoaște acceptarea morții lui Hristos pentru păcat

Învierea lui Isus este o recunoaștere a faptului că jertfa Sa pentru păcatele lumii a fost acceptată de Dumnezeu Tatăl: care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți (Romani 4:25). Întoarcerea lui Isus din morți a indicat că moartea Sa a fost satisfăcătoare în ochii lui Dumnezeu, că jertfa Lui a fost acceptată și că a

fost găsit pe deplin adecvat să plătească pedeapsa păcatului pentru toți. Evrei 1:3 notează că „a făcut curățarea păcatelor și a șezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte” atunci El S-a așezat la dreapta Tatălui – poziția onorată la care a fost înălțat de  Tatăl.

 1. 6.     Răspunde la marile întrebări despre viață

Prin urmare, faptul că Isus a înviat din morți, oferă omenirii răspunsurile la cele trei întrebări de bază despre viață: „Cine sunt eu? De ce sunt în viață? Ce se va întâmpla cu mine când voi muri?”

 • Oferă o identitate oamenilor. Învierea lui Isus ne rezolvă problema identității. Oamenii nu mai trebuie să se întrebe cine sunt. Prin credința în lucrarea lui Hristos, primim un drept special: Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu (Ioan 1:11). Acum știm că ființele umane sunt speciale, copii ai Dumnezeului atotputernic.
 • Dă un scop Vieții. Împreună cu identitatea vine și un scop autentic de a trăi. În loc să trăim viața fără vreun scop real, acum putem ști motivul pentru care am fost creați - să-L iubim pe Dumnezeu și să ne bucurăm de El pentru totdeauna. Isus Hristos și învierea Sa din morți au oferit răspunsul la întrebarea care este scopul nostru aici pe pământ. Nu numai că știm cine suntem, știm și de ce suntem aici.
 • Arată că vom avea un destin. În cele din urmă, adevărul învierii lui Isus ne oferă un răspuns despre destinul nostru viitor. Acum știm că această viață nu este tot ce există. Suntem ființe făcute pentru eternitate, iar credința în Isus ne permite să petrecem eternitatea în prezența lui Dumnezeu. Astfel, mormântul nu mai reprezintă o teroare supremă pentru noi, deoarece cunoaștem că există o existență mai bună dincolo de această viață. Credința în Isus ne oferă un destin la care putem spera cu nerăbdare.
 1. 7.     Este Garanția Vieții Veșnice Pentru Credincios

Învierea lui Isus este baza faptică pentru viața veșnică pentru cei care cred în El. Dacă o persoană crede în Isus Hristos, atunci una dintre prevederi este viața veșnică. Isus a spus: pentru că Eu trăiesc, și voi veți trăi (Ioan 14:19). Această viață veșnică se bazează pe învierea Sa. Isus a spus: Eu sunt Învierea și Viața. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi (Ioan 11:25).
Pavel a scris: Căci, dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi, împreună cu Isus, pe cei ce au adormit în El. Trupul înviat al lui Isus servește ca prototip al trupurilor credincioșilor când vor fi înviați. În veșnicie vom fi ca El: Preaiubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că, atunci când Se va arăta El, vom fi ca El; pentru că Îl vom vedea așa cum este (1 Ioan 3:2)

 1. 8.     Le oferă credincioșilor un Mare Preot

Învierea lui Isus Hristos garantează credincioșilor un Mare Preot care trăiește pentru totdeauna pentru a mijloci pentru ei la Dumnezeu Tatăl. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăiește pururi ca să mijlocească pentru ei. (Evrei 7:25). Apostolul Ioan spune: Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor, pe Isus Hristos, Cel Neprihănit (1 Ioan 2:1)

 1. 9.      Oferă o viață satisfăcătoare chiar acum

Un alt beneficiu al învierii este că oferă credinciosului baza pentru a trăi o viață satisfăcătoare. Pavel a afirmat că cei credincioși pot experimenta acum:  și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,  pe care a desfășurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești (Efeseni 1:19-20) Viața din belșug este disponibilă chiar acum, deoarece Hristos a înviat. Puterea Hristosului înviat este experimentată în viața credinciosului.

 

Evangheliile ne spun că ucenicii au fost profund schimbați de întâlnirile lor cu Isus după învierea Sa.

Pentru mulți dintre ceilalți, credința în Isus însemna să fie lepădați de către familiile lor, vecinii și sinagogile lor. Se pune întrebarea: „De ce au fost atât de dispuși să sufere și să moară? Ei nu se îmbogățeau conducând această nouă mișcare creștină și nu se puteau lăuda cu puterea lumească. Biserica la acea vreme nu avea bani sau putere.” Răspunsul este unul singur: ei fuseseră martori ai învierii lui Isus.  Maria Magdalena a proclamat: „L-am văzut pe Domnul” (Ioan 20:18). Ioan a scris: „Ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și am atins cu mâinile noastre. . . vă vestim acum” (1 Ioan 1:1, 3). Și, cu urechile sale, Toma l-a auzit pe Isus: „Ai ajuns să crezi pentru că M-ai văzut?” (Ioan 20:29). Întâlnirea cu Domnul înviat a schimbat totul pentru ei.
Pe Domnul Isus cel înviat, Îl gasim:

 

 1.  În Gradină, Mângâind! (Ioan 20:11-18)

Era acolo o femeie, Maria Magdalena, care experimentase o vindecare incredibilă când Isus a alungat șapte demoni din ea (Luca 8:2). Viața ei în sfârșit avea sens. Cu inima liberă de păcate și demoni, ea și-a dedicat viața urmându-L, iubindu-L și slujindu-L pe Cel ce i-a adus eliberarea. Când L-a văzut într-un mormânt, sufletul i-a fost străpuns, inima i-a fost plină de durere. Nu voia nimic decât pe Domnul ei, singurul căruia i-a fost milă de ea, singurul care a iubit-o și care a putut să îi vină în ajutor. În dimineața învierii, o găsim pe Maria singură lângă mormânt, plângând. Plângea pentru că-L iubea. Se părea că trupul lui Isus dispăruse, dar deodată Cineva o întrebă: De ce plângi? Întrebarea Lui e valabilă și astăzi pentru mulți care plâng și sunt în deznădejde. Lucrarea Lui de mângâiere nu s-a încheiat, și astăzi El vrea și poate să mângâie pe toți aceia care plâng, care Îl caută, care Îi simt lipsa. Mângâierea va veni pentru ca așa a promis El: Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiaţi! (Matei 5:8).

 1. 2.     Pe un Drum, Însoțind! (Luca 24: 13-34)

Vestea morții și îngropării lui Isus a fost un motiv de mare îngrijorare și dezamăgire în rândul ucenicilor. Mulți aveau mari așteptări de la Mesia, doreau ca prin El să vină în sfârșit libertatea de sub domnia romană. Probabil că alții se întrebau dacă nu cumva și-au risipit cel puțin 3 ani din viața lor urmându-L pe Isus. La fel și Cleopa, unul din urmașii Domnului, împreună cu prietenul său care nu erau dintre cei doisprezece, au plecat pe un drum al descurajării. Singuri prin noapte și triști. Parcă nimic nu avea sens. Ca și noi de multe ori, triști, fără nădejde, umblând prin lume în întuneric cu multe întrebări fără răspunsuri, ni se pare că suntem singuri. Dar versetul 15 spune: Pe când vorbeau ei și se întrebau, Isus S-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Iată-L pe Hristosul înviat, însoțindu-i pe cei doi ucenici triști, descurajați. Ar fi putut Hristos să se arate lui Iosif din Arimateea, să-i mulțumească că i-a dat mormântul lui sau să meargă la mama Lui, la Maria sau să îl caute pe Ioan pe care l-a iubit și să îl felicite ca el a fost singurul care L-a urmat până la Golgota. El alege să se întâlnească cu doi simpli urmași ai Săi, care nu erau în lumina reflectoarelor ca cei doisprezece, dar Hristos îi cunoștea. Asta e o mângâiere pentru noi toți, cei care Îl urmăm pe Isus, chiar dacă nu sunt în lumina reflectoarelor, Hristos ne cunoaște! În momentele grele, când credința ne este mică, El ne întâlnește la Emaus. El ne găsește acolo sub înfățișări câteodată necunoscute și în momentele când ne așteptăm mai puțin.

 

 1. 3.     Pe malul mării, Restaurând. (Ioan 21:1-14)

Când vorbești despre cineva care este pe mare, te referi la unul aflat într-o stare de confuzie, neștiind cu adevărat în ce direcție să o ia. În multe privințe, cei șapte ucenici erau toți pe mare. Erau fizic pe mare. Erau pe mare emoțional și spiritual. Erau emoțional pe mare pentru că se lepădaseră de Domnul Isus și Îl părăsiseră pe Regele lor în grădină; amintirea acestor lucruri erau foarte proaspete în mintea lor. Erau pe mare din punct de vedere spiritual pentru că nu fuseseră pe deplin restaurați față de Domnul și aduși în părtășie și comuniune cu El. Nu vedeau o cale de întoarcere la Domnul, li se părea mai cu folos să se întoarcă la vechile lor meserii, la pescuit. Au plecat pe mare, Marea Galileii. Este interesant, numele cuvântului Galilee înseamnă cerc. Se aflau în același loc, aceeași Galilee din Matei cap. 4 în care Domnul Isus i-a întâlnit, i-a chemat de la pescuitul lor și le-a spus: „Urmați-Mă pe Mine și vă voi face pescari de oameni”. Și acum, după trei sau mai mulți ani în care au fost ucenicii Domnului, au umblat și au lucrat cu El, unde îi găsim? Înapoi în același loc. Viețile lor făcuseră un cerc complet și s-au întors de unde începuseră.
Cât de des ne simțim așa? Cât de des, ca popor al lui Dumnezeu, simțim uneori că viețile noastre se învârt în cerc? Vrem să mergem mai departe cu Dumnezeu, vrem să ne apropiem mai mult de El... și simțim că ne-am întors exact de unde am început. Atunci suntem adesea cel mai descurajați. Dar El, Hristosul cel înviat, se întoarce după tine oricât de departe ai ajuns și te invită la masă: Veniți de prânziți! Dragul meu prieten creștin, dacă ar fi să vii astăzi să iei masa cu Isus Hristos, dacă ar fi să accepți invitația Lui, dacă în ziua de azi ar fi să vii și să te așezi cu El și să comunici, să ai părtășie și să vorbești cu El, acesta ar fi zorii unei noi zile în viața ta. De luni de zile, de ani de zile te plimbi în întuneric. A existat un gol în inima ta, dar astăzi pot fi zorii unei noi zile, poți fi restaurat față de Isus Hristos. El îți va ierta alunecarea. El te va iubi fără plată. N-ai vrea să vii să stai la masa cu El?

Atât de mulți creștini nu trăiesc o viața din belșug în Hristos pentru că nu au înțeles cum completează învierea crucea. Învierea este cheia care descuie ușa, codul de validare care ne dă acces la ceea ce a realizat Hristos pe cruce. Învierea este dovada victoriei lui Hristos asupra păcatului și a nădejdii noastre de mântuire. Învierea nu este o doctrină care trebuie meditată, ci o invitație de a-L experimenta pe Hristos cel viu în viața ta. Învierea nu este doar un eveniment care a avut loc în primul secol, ci continuă să influențeze vieți până în zilele noastre. La fel cum a influențat viața ucenicilor Săi, poate influența și viața noastră. Dacă Isus a înviat cu adevărat din morți, atunci tot ceea ce a predicat trebuie să fie adevărat. Dacă a învins moartea, atunci toate promisiunile Lui trebuie să fie demne de încredere; și nu doar pentru primii credincioși, ci pentru noi toți! În realitate, nu numai că Hristos a înviat, ci și tu, fiind in Hristos, ai înviat la o viață nouă. Acesta este darul lui Dumnezeu pentru toți cei care își pun credința în Fiul Său. Apostolul Pavel spunea despre relația sa cu Isus Hristos că voia „să-L cunoască pe El și puterea învierii Sale” (Filipeni 3:10). Termenul să-L cunoască este mai mult decât cunoștință intelectuală. Este experimental și atinge fiecare parte a vieții tale. Așa că pregătește-te pentru viața nouă în Hristos.