Conferința Bisericilor Creștine după Evanghelie din Diaspora

În data de 3 Iunie Biserica Creștină după Evanghelie Betania din Bruxelles a avut bucuria de a
găzdui cea de-a IV-a Conferință a Bisericilor Creștine după Evanghelie din diaspora.
La această conferință au participat frați lucrători din nouă Biserici Creștine după Evanghelie din țările:
Italia, Germania, Marea Britanie, Spania, Austria și Belgia.
De asemenea ne-am bucurat de slujirea fraților din comitetul executiv: Cornel Haureș în calitate
de președinte al U.B.C.E. și fratele Răzvan Neagu, vicepreședinte al U.B.C.E.
Tema principală a conferinței, adresată slujitorilor din diaspora, a fost: „Slujitorul între familie și Biserică”
iar mesajul temei a fost predicat de către fratele Cornel Haureș.
Pe lângă tema principală au mai fost și alte teme, care au avut ca scop îndrumarea și sfătuirea în
problemele specifice Bisericilor din diaspora cât și întărirea legăturilor frățești între Biserici.
Soțiile slujitorilor care au participat la acest eveniment s-au bucurat de părtășie împreună cu
surorile Bisericii Betania. Părtășia surorilor având tema: „Înflorind pe pământ străin”.
Acest eveniment a fost urmat de părtășia Bisericii Betania, din ziua de duminică, atunci când cu
toții am lăudat pe Domnul și ne-am bucurat în jurul Cuvântului predicat!
Domnul să fie onorat și slăvit în Bisericile Creștine după Evanghelie, atât din diaspora cât și din
România!

Perioada

06.06.2023 - 06.06.2023

Locatie

Bruxelles, Belgia

Organizator

Telefon

Email

Eveniment: