Finantare

       I.  Cadrul legislativ

              Acordarea sprijinului financiar se va face în temeiul art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 125/2002, H.G. nr. 1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001 și H.G. privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001.

      II.  Elementele necesare întocmirii unui dosar

 • Cerere tip 
 • Autorizația de construcție.
 • Avizul de specialitate pentru Monumentele Istorice (dacă este cazul).
 • Avizul Comisiei de pictură bisericească (dacă este cazul).
 • Proiect de asistență socială (pentru activitățile de asistență socială).
 • Oferte de preț (de ex. transport, închiriere sală etc. – pentru activitățile de asistență socială și evenimente).
 • Devizul analitic pentru lucrările rămase de executat.
 • Fotografii cu stadiul actual al lucrărilor.
 • Dosar de încopciat.

       III.  Pașii întocmirii dosarului

Cererea tip.

 • Se ia în considerare doar acest model (vezi anexa).
 • Toate rubricile sunt obligatorii, în afară de rubricile  „Avizul de specialitate pentru Monumentele istorice” și „Avizul Comisiei de pictură bisericească”, unde ,dacă nu este cazul, se pune o cratimă.
 • Rubrica „Autorizația de constucție” este obligatorie.