Organizare

1. Bisericile crestine dupa Evanghelie

Potrivit statutului cultului si principiilor crestine dupa Evanghelie, bisericile crestine dupa Evanghelie se organizeaza in mod autonom.
Rolul celorlalte entitati ale cultului este aceea de a sprijini bisericile crestine dupa Evanghelie locale sa isi indeplineasca menirea.

In total sunt 688 de biserici crestine dupa Evanghelie in Romania care fac parte din Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie si in jur de 50,000 de credinciosi care sunt membri sau apartinatori ai acestor biserici.

Comunitatile crestine dupa Evanghelie

Pe plan regional, fiecare biserica crestina dupa Evanghelie din cadrul cultului face parte dintr-o comunitate crestina dupa Evanghelie.

Sunt 17 comunitati plus Bisericile crestine dupa Evanghelie Maghiare din Romania.

1. Comunitatea Zonal? Bac?u
2. Comunitatea Zonal? Boto?ani
3. Comunitatea Zonal? Bra?ov
4. Comunitatea Zonal? Bucure?ti-C?l?ra?i-Giurgiu-Teleorman
5. Comunitatea Zonal? Cluj
6. Comunitatea Zonal? Dâmbovi?a
7. Comunitatea Zonal? Dolj
8. Comunitatea Zonal? Gala?i - Tulcea
9. Comunitatea Zonal? Ia?i
10. Comunitatea Zonal? Maghiar?
11. Comunitatea Zonal? Neam?-Pa?cani
12. Comunitatea Zonal? Prahova-Buz?u
13. Comunitatea Zonal? Sibiu - Gorj - Arge?
14. Comunitatea Zonal? Suceava
15. Comunitatea Zonal? Târnave
16. Comunitatea Zonal? Timi?
17. Comunitatea Zonal? Vaslui
18. Comunitatea Zonal? Vrancea


Comunitatea Zonal? este o asociere a Bisericilor locale de pe raza unuia sau a mai multor jude?e limitrofe, realizat? în scopul de a colabora la proclamarea Evangheliei, de a se sprijini reciproc în activit??ile lor ?i de a avea un mijloc de reprezentare în fa?a autorit??ilor ?i în rela?iile cu Uniunea Crestinilor dupa Evanghelie.

Fiecare Biseric? local? face parte dintr-o zon?. Participarea la proiectele zonei este op?ional?. În cadrul bisericilor Crestine dupa Evanghelie, in aceea?i localitate nu pot func?iona dou? Comunit??i Zonale.

Conducerea Bisericii Crestine dupa Evanghelie din Romania

1. Conferinta nationala este forul suprem de conducere al Bisericilor Crestine dupa Evanghelie din Romania. La congres pot participa, prin reprezentare, toate bisericile care au stat juridic in cadrul cultului cu un numar de delegati stabilit in functie de numarul membrilor. Reprezentarea se face prin intermediul Comunitatilor Zonale.
» Cititi Statutul Bisericii Crestine dupa Evanghelie din Romania pentru mai multe detalii.

Congresul se tine o data la 4 ani si ia decizii majore in ce priveste viata cultului printre care si alegerea conducerii nationale.

2. Consiliul National conduce cultul intre congrese. Conferinta are loc de doua ori pe an: in cursul lunii Martie si Octombrie.

Potrivit statutului, Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie:
a. Sprijina bisericile locale sa isi indeplineasca menirea.
b. Exprima unitatea spirituala si doctrinara a crediniciosilor crestini dupa Evanghelie din Romania.
c. Reprezinta interesele generale ale bisericilor crestine dupa Evanghelie si ale altor parti componente ale cultului.

3. Uniunea Bisericilor Cre?tine dup? Evanghelie este forma na?ionala de reprezentare a intereselor Bisericilor Crestine dupa Evanghelie, servind ca un mijloc de slujire ?i asisten?? acordat? Bisericilor Cre?tine dup? Evanghelie locale.

Uniunea Cre?tin? dup? Evanghelie nu este ierarhie ecleziastic?.

Formele de coordonare, conducere ?i reprezentare ale Uniunii Bisericilor Crestine dupa Evanghelie sunt: Conferin?a Na?ional?, Consiliul Na?ional, Comitetul Executiv

4. Comitetul executiv conduce Uniunea Crestinilor dupa Evanghelie intre intalnirile Consiliului Uniunii si este ales de Congres pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comitetului Executiv ales in prezent in Octombrie 2006 sunt:

Presedinte - Achihai Virgil
Vice Presedinte - Chiritescu Pavel
Secretar General - Mitrea Dan

5. Birourile Uniunii Bisericilor Crestine dupa Evanghelie

Birourile Uniunii Bisericilor Crestine dupa Evanghelie se afla in Bucuresti la urmatoarea adresa:

Conducerea Bisericii Crestine dupa Evanghelie din Romania - Uniunea Bisericilor Crestine dupa Evanghelie din Romania
Sos. Andronache nr. 60A
Bucuresti

Telefon: +40 (21) 240 7865
Fax: +40 (21) 240 7865
E-mail: secretariat.bce@gmail.com, secretariat@ccev.ro

Pentru mai multe informatii despre departamentele de slujire in cadrul Uniunii Bisericilor Crestine dupa Evanghelie vedeti pagina Comisii