Structura organizatorica

1. Bisericile creștine după Evanghelie

Potrivit Statutului Cultului și principiilor creștine după Evanghelie, Bisericile creștine după Evanghelie se organizează în mod autonom. 
Rolul celorlalte entități ale Cultului este acela de a sprijini Bisericile creștine după Evanghelie locale s
ă își îndeplinească menirea. 

În total sunt 688 de Biserici creștine după Evanghelie în România, care fac parte din Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie și aproximativ 50.000 de credincioși care sunt membri sau aparținători ai acestor Biserici.

Comunitățile creștine după Evanghelie

Pe plan regional, fiecare Biserică creștină după Evanghelie din cadrul Cultului face parte dintr-o comunitate creștină după Evanghelie. 

Sunt 17 comunități plus Bisericile creștine după Evanghelie Maghiare din România. 

1. Comunitatea Zonală Bacău
2. Comunitatea Zonală Botoșani
3. Comunitatea Zonală Brașov 
4. Comunitatea Zonală București-Călărași-Giurgiu-Teleorman
5. Comunitatea Zonală Cluj
6. Comunitatea Zonală Dâmbovița
7. Comunitatea Zonală Dolj
8. Comunitatea Zonală Galați - Tulcea
9. Comunitatea Zonală Iași 
10. Comunitatea Zonală Maghiară
11. Comunitatea Zonală Neamț-Pașcani
12. Comunitatea Zonală Prahova-Buzău
13. Comunitatea Zonală Sibiu - Gorj - Argeș
14. Comunitatea Zonală Suceava
15. Comunitatea Zonală Târnave
16. Comunitatea Zonală Timiș
17. Comunitatea Zonală Vaslui
18. Comunitatea Zonală Vrancea


Comunitatea Zonală este o asociere a Bisericilor locale de pe raza unuia sau a mai multor județe limitrofe, realizată în scopul de a colabora la proclamarea Evangheliei, de a se sprijini reciproc în activitățile lor și de a avea un mijloc de reprezentare în fața autorităților și în relațiile cu Uniunea Creștinilor după Evanghelie.

Fiecare Biserică locală face parte dintr-o zonă. Participarea la proiectele zonei este opțională. În cadrul Bisericilor Creștine după Evanghelie, în aceeași localitate nu pot funcționa două Comunități Zonale.

Conducerea Bisericii Creștine după Evanghelie din România

1. Conferința națională este forul suprem de conducere al Bisericilor Creștine după Evanghelie din România. La congres pot participa, prin reprezentare, toate Bisericile care au statut juridic în cadrul Cultului cu un număr de delegați stabilit în funcție de numărul membrilor. Reprezentarea se face prin intermediul Comunităților Zonale.
» 
Cititi Statutul Bisericii Creștine după Evanghelie din România, pentru mai multe detalii. 

Congresul se ține o dată la 4 ani și ia decizii majore în ce privește viața Cultului, printre care și alegerea conducerii naționale.

2. Consiliul Național conduce cultul între congrese. Conferința are loc de două ori pe an: în cursul lunii Martie și Octombrie.

Potrivit Statutului, Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie:
a. Sprijină Bisericile locale să își îndeplinească menirea.
b. Exprimă unitatea spirituală și doctrinară a credinicioșilor creștini după Evanghelie din România.
c. Reprezintă interesele generale ale Bisericilor creștine după Evanghelie și ale altor părți componente ale Cultului.

3. Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie este forma națională de reprezentare a intereselor Bisericilor Creștine după Evanghelie, servind ca un mijloc de slujire și asistență acordată Bisericilor Creștine după Evanghelie locale.

Uniunea Creștină după Evanghelie nu este ierarhie ecleziastică.

Formele de coordonare, conducere și reprezentare ale Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie sunt: Conferința Națională, Consiliul Național, Comitetul Executiv.

 

4. Comitetul Executiv conduce Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie între întâlnirile Consiliului Uniunii și este ales de Congres pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comitetului Executiv ales în prezent în Octombrie 2014 sunt: 

Președinte - Achihai Virgil
Vicepreședinte - Chirițescu Pavel
Secretar General - Mitrea Dan

5. Birourile Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie

Birourile Uniunii Bisericilor Creștine după Evanghelie se află în București la următoarea adresă:

Șos. Andronache nr. 60A, Sector 2, București

Telefon: +40 (21) 240 7865
Fax: +40 (21) 240 7865
E-mail: secretariat.bce@gmail.com, secretariat@bcev.ro 

Pentru mai multe informații despre departamentele de slujire în cadrul Uniunii Bisericilor Creștine dupa Evanghelie 
vedeți pagina Comisii