1. Biserica Creștină după Evanghelie din România — Uniunea Bisericilor Creștine după Evanghelie din România

Comitetul Executiv:

Șos. Andronache nr. 60A
București


Telefon: +40 (21) 240 7865
Fax: +40 (21) 240 7865
E-mail: secretariat.bce@gmail.com, secretariat@bcev.ro


2. Comunități zonale

1. Comunitatea Zonală Bacău

Adamache Emanuel, Tel. 0770 535 452

2. Comunitatea Zonală Botoșani

Ciobanu Viorel, Tel. 0722 513 882
viotbless@yahoo.com

3. Comunitatea Zonală Brașov

Șerb Constantin, Tel. 0766 446 707
ser_constantin@yahoo.com

Anghel Vasile, Tel. 0743 420 547                     vasileanghel53@yahoo.com

4. Comunitatea Zonală București - Călărași - Giurgiu - Teleorman

Dăniciuc Virgil, Tel. 0744 321 497
virgildaniciuc@gmail.com

5. Comunitatea Zonală Cluj

Mircea Pricop, Tel. 0745 605 306
pricopmircea@gmail.com

6. Comunitatea Zonală Dâmbovița

Stancu Ștefan, Tel. 0744 685 537
stcu_stefan@yahoo.com

7. Comunitatea Zonală Dolj

Florescu Daniel, Tel. 0751 222 628
dan_florescu2004@yahoo.com

8. Comunitatea Zonală Galați - Tulcea

Dubei Dinu, Tel. 0745162577
agapegalati@yahoo.com

9. Comunitatea Zonală Iași

Ursache Valentin, Tel. 0744 635 763
valentin.ursache@gmail.com

Chițescu Bogdan, Tel. 0722 311 857                   chitixxl@yahoo.com

10. Comunitatea Zonală Maghiară

Bako Iosif, Tel. 0721 660 912
bakojozsef@yahoo.com

11. Comunitatea Zonală Neamț - Pașcani

Gavril Dorin, Tel. 0744778539
doringav@yahoo.com

Dominte Traian, Tel. 0722 766 048                 traiandom@yahoo.com

12. Comunitatea Zonală Prahova - Buzău

Nedelcu Cornel, Tel. 0726 757 602
corneliu.nedelcu@yahoo.com

Toma Liviu, Tel. 0744 218 868                   liviu_toma73@yahoo.com

13. Comunitatea Zonală Sibiu - Gorj - Argeș

Morariu Constantin, Tel. 0744 573 986
amc.golgota @gmail.com

14. Comunitatea Zonală Suceava

Haures Cornel, Tel. 0755 264 878
hauresc@yahoo.co.uk

Sumanariu Minu, Tel. 0748 115 388         sumanariuminu@yahoo.com

15. Comunitatea Zonală Târnave

Bunea Vasile, Tel. 0745 527 343
vasile.bunea@yahoo.com

16. Comunitatea Zonală Timiș

Răducanu Titu, Tel. 0763 696 892
tituraducanu@yahoo.com

17. Comunitatea Zonală Vaslui

Ciobanu Humă Gelu, Tel. 0744 850 226
ch.gelu@yahoo.com

18. Comunitatea Zonală Vrancea

Ciobanu Petrică, Tel. 0741 272 070
petru_cde@yahoo.ro


3. Comisii

COMISIA ÎNVĂȚĂMâNT - MASS MEDIA:

- Chiritescu Pavel - pavelchiritescu@gmail.com

- Ciobanu Viorel - viotbless@yahoo.com
- Iosub Daniel - diosub@gmail.com

- Rusu Ieremia - ieremiar@gmail.com

COMISIA TINERET, ADOLESCENȚI, COPII: 
- Bunea Vasile - vasile.bunea@yahoo.com

- Florescu Daniel - dan_florescu2004@yahoo.com
- Haureș Cornel - hauresc@yahoo.co.uk

- Mitrea Dan - dn_mitrea@yahoo.com

COMISIA DISCIPLINĂ PĂSTORIRE:
- Alecsa Adrian -  alecsaadrian@yahoo.com
- Dominte Traian – traiandom@yahoo.com
- Lupu Eugen - eugenlpu@yahoo.com

COMISIA MISIUNE, EVANGHELIZARE : 
- Buliga Stelică - stelicabuliga@yahoo.com

- Mincu Onisim - onisim_m55@yahoo.com

- Stancu Ștefan - stcu_stefan@yahoo.com

COMISIA FINANCIAR JURIDICĂ :
- Achihai Virgil – virgilachihai@gmail.com
- Chitescu Bogdan - chitixxl @yahoo.com
- Gavril Dorin - doringav @yahoo.com

- Toma Liviu - liviu_toma73@yahoo.com


4. Revista "Calea Credinței" - secretariat.bce@gmail.com, secretariat@bcev.ro