Nr. 396, August 2014
Citeste online numarul anterior.

NOU! Comunicat - Olimpiada (3/02/2011)
Bun venit!
Stimaţi vizitatori ai site-ului Bisericii Creştine după Evanghelie din România,

Vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu Creatorul şi Tatăl Domnului Isus Hristos, Mântuitorul.

Ca şi Creştini după Evanghelie, mărturisim şi pe această cale, dragostea de oameni a lui Dumnezeu Tatăl, manifestată prin jertfa de la Golgota a Domnului nostru Isus Hristos.

Am fost şi vrem să rămânem fideli învăţăturii Bibliei aşa cum a fost afirmată încă din timpul Reformei prin principiile: Sola Scriptura, Sola fide, Sola gratiae. În acest site veţi găsi multe informaţii despre Biserica Creştină după Evanghelie din România şi despre Bisericile surori din străinătate.

Pentru început, vă prezentăm principiile istorice1 ale Fraţilor, cunoscuţi ca Brethren Assemblies, Plymouth Brethren sau Open Brethren , corespondentul din străinătate al Bisericii Creştine după Evanghelie din România, afirmate iniţial începând cu al doilea deceniu al secolului XIX în Anglia şi Irlanda:

1) Autoritatea Scripturii, privită ca fundament al învăţăturii şi practicii vieţii credinciosului.
2) Biserica locală este considerată un organism viu al cărui Cap este Domnul Isus Hristos.
3) Centralitatea Mesei Domnului, care este sărbătorită în fiecare Duminică, ca un simbol al prezenţei Domnului Isus Hristos şi o poruncă de îndeplinit până va veni din nou.
4) Unitatea dintre credincioşi este o realitate spirituală şi nu este numai un deziderat.
5) Preoţia tuturor credincioşilor, aceasta presupunând implicarea întregii Biserici, pe baza darurilor spirituale, în închinare şi slujire. Adunările Frăţeşti resping conceptul existenţei a două clase de creştini - clerici şi laici.
6) Imperativul proclamării Evangheliei către toţi oamenii şi împlinirea poruncii Domnului Isus referitoare la botezul celor care se pocăiesc şi devin credincioşi.
7) Dependenţa de Dumnezeu pentru acoperirea nevoilor financiare ale lucrării spirituale.
8) Aşteptarea revenirii lui Hristos pentru Biserică înainte de perioada Necazului celui Mare.
9) În general, Adunările Frăţeşti susţin o poziţie cesaţionistă, afirmând că "darurile-semne" au încetat odată cu încheierea Canonului Scripturii. Primii lideri creştini din anii 1830 au analizat şi au respins afirmaţiile Bisericii Apostolice Catolice cu privire la darurile carismatice.
10) Devotamentul pentru Domnul Isus Hristos este exprimat şi prin respingerea valorilor trecătoare ale lumii în ceea ce priveşte viaţa particulară a credinciosului, comportamentul în societate, ţinuta exterioară, petrecerea timpului liber, implicarea în afaceri şi politică.NOTĂ: 1. Robert Baylis, My People, The History of those Christians Sometimes Called Plymouth Brethren, Gospel Folio Press, 2006.
2. Revista Cultului Creştin după Evanghelie, Calea Credinţei, mai-iunie 2004.